Alle teamleden

Astrid Oostrom

Directeur Onderwijs

a.oostrom@managementdrives.com

+31 (0) 624 529 319

Ik ben mijn loopbaan gestart in het onderwijs, de liefde voor kinderen en de passie voor onderwijs heb ik vastgehouden toen ik de overstap maakte naar een organisatie adviesbureau. Hier heb ik mij verdiept in het werken met gedrag van mensen en de dynamiek van groepsprocessen.

Toen ik in 2004 directeur werd van een adviesbureau, kwam ik in aanraking met Management Drives. Er ging een wereld voor mij open. Dit instrument gaf antwoord op vragen van klanten en onszelf waar wij tot nu toe het antwoord schuldig op moesten blijven. Waarom doen mensen soms niet wat zij wel kunnen? Waarom lopen wij als team steeds tegen dezelfde problemen op? Inzicht in drijfveren van mensen bleek steevast het begin te zijn van grip op de ontwikkeling van het individu, het team en de organisatie. Voor mij was het daarom logisch om Management Drives in te zetten voor de bakermat van onze ontwikkeling: het onderwijs.

Medio 2010 heb ik de kans gekregen bij Management Drives om mij volledig in te gaan zetten voor het opzetten van een aparte afdeling voor het onderwijs. Dit heeft ertoe geleid dat wij een specifieke versie van de drijfverentest hebben ontwikkeld voor het onderwijs. Als jezelf kennen de sleutel is van succes, dan is dat bij uitstek van belang voor de doelgroep die werkt met onze kinderen.

Directeur Onderwijs
Management Drives Netherlands

Directeur Onderwijs
Corgwell Onderwijs, Interim Management en Consultancy

Directeur Eigenaar
Valkenbosch Consultancy psychologisch organisatie adviesbureau

Interim Leidinggevende Medische Dienst
Penitentiaire Inrichting Vught

Locatie manager Werving en Selectie
Politieacademie

Basis- en Speciaal Onderwijs

Astrid Oostrom
Astrid Oostrom Logica