Teamperformance

Management drives programma's teamperformance

Laat uw team beter samenwerken en optimaal functioneren. Management Drives biedt hiervoor een teamperformance programma aan dat op verzoek op maat kan worden aangepast.

Opbouw van de teamperformance sessie

Na een korte introductie krijgt u een aantal vragen over hoe u de cultuur in uw team en organisatie ervaart. Direct hierna worden de drijfveren en de persoonlijke- en teamprofielen toegelicht.

In het tweede deel van de workshop staan ontwikkelkansen centraal. De cultuurmeting wordt besproken in relatie tot het teamprofiel, aan de hand waarvan ontwikkelrichtingen en performanceverbeteringen worden benoemd.

Vervolgens gaat u aan de slag om praktisch handen en voeten te geven aan deze ontwikkelrichtingen en performanceverbeteringen. De concrete verbeterafspraken worden vastgelegd en in de tijd uitgezet. Vervolgens vindt er periodieke voortgangsmeting plaats en noodzakelijke bijsturing.