Teambuilding

Management Drives programma's teambuilding

Wanneer u werkt aan de verbetering van uw bestaande team dan spreken we van teamperformance of teameffectiviteit.

Soms bent u in de gelegenheid om uw team geheel nieuw samen te stellen. Dat kan zijn bij een nieuwe organisatie, maar in de meeste gevallen gaat het dan om een projectteam. In dat geval spreken we van teambuilding of teamdesign.

In het programma teambuilding doorlopen we met u een aantal stappen:

  • Wat is de taak/rol van het projectteam
  • Wat zijn de doelen die moeten worden gerealiseerd
  • Hoe ziet de omgeving van het team er uit
  • Wat is het gedrag dat wordt gevraagd van het team
  • Welke drijfveren passen het best bij het gewenste gedrag
  • Hoe is de onderlinge verdeling van de taken binnen het team
  • Wat zijn de consequenties hiervan voor de verdeling van de drijfveren binnen het team
  • Werving en selectie op basis van inhoudelijke deskundigheid, aangevuld met de wensen ten aanzien van drijfveren en gedrag

Bij de samenstelling van projectteams heeft u vaak de mogelijkheid om de projectteamleden te kiezen. Daarbij uiteraard rekening houdend met gevraagde functionele kennis. Welke taak moet worden uitgevoerd in welke fase van het project. Drijfveren kunnen dan helpen bij het samenstellen van het meest effectieve team.

Tijdens het ontwerp van een ICT systeem bijvoorbeeld, is het zinvol om een aantal gele ontwerpers mee te laten doen, maar bij de uitrol van het systeem lijkt deze drijfveer minder effectief. Blauw kan dan beter worden ingezet. In onze training MD en Projectmanagement leren wij u als projectmanager hoe u de drijfveren van uw teamleden het best kunt benutten.