Samenwerking

Management drives programma's samenwerking

Mensen communiceren met elkaar in de hoogst gemeenschappelijke drijfveer. De drijfveren leveren ook vaak spanning op met elkaar.

Door de drijfveren van de ander te weten, kunt u een goede inschatting maken hoe de boodschap die u verzendt wordt ontvangen. Het is niet de zender, maar de ontvanger die bepaalt hoe effectief er wordt gecommuniceerd.

Drijfveren spelen een zeer belangrijke rol in de samenwerking. Vertel ‘wij gaan iets nieuws doen’ tegen een Geel persoon en hij veert op en gaat geïnspireerd aan de slag. Iemand met een dominant Blauwe drijfveer zal zich bij dezelfde opmerking afvragen wat hij dan al die jaren verkeerd heeft gedaan.

Inzicht in elkaars drijfveren maakt zaken bespreekbaar en geeft betekenis aan elkaars reactie op bepaalde situaties, waardoor de angel vaak uit het mogelijke conflict wordt getrokken en er echt gewerkt kan worden aan het verbeteren van de samenwerking.

In het programma Samenwerking zetten we de volgende stappen:

  • Wat is uw natuurlijke communicatiestijl, kijkend naar uw drijfverenprofiel;
  • Welke stijlen passen bij de andere drijfveren;
  • Waarom communiceren andere drijfveren op deze manier;
  • Vanuit begrip en respect aanleren van andersoortige communicatiestijlen.

In dit programma wordt veelvuldig gebruik gemaakt van acteurs om te oefenen.

Tijgers en types

We bieden ook het programma Tijgers en types aan, die plaatsvindt in het Dierenpark. Een andere locatie met een blik in de drijfveren van het dierenrijk.