Cultuurdiagnose

Management Drives cultuurdiagnose programma

Iedere organisatie moet een zekere balans tussen haar drijfveren creëren, passend bij de aard van de organisatie.

Wanneer die balans verstoord is, treden problemen op. Zo kan het heel goed zijn dat Blauwe drijfveren (structuur, zekerheden) zó zeer domineren, dat durf, ondernemerschap en strategisch denken onvoldoende ruimte krijgen, of dat Oranje drijfveren (ondernemerschap, resultaatgerichtheid) telkens de broodnodige structuur in de organisatie verstoren.

De verklaring van dergelijke situaties wordt moeiteloos gevonden in de aanwezige drijfveren, die ook de sleutel vormen voor oplossingen. De cultuur bestaat uit de optelsom van de gedragingen van mensen. Gedrag van mensen wordt bepaald door de drijfveren.

In het cultuurdiagnose programma wordt met de deelnemers een aantal stappen gezet:

  • Met behulp van een eenvoudige vragenset wordt aan de deelnemers gevraagd om de cultuur te typeren
  • Gezamenlijk wordt een analyse gemaakt van de uitkomsten en worden typerende kenmerken van de cultuur benoemd
  • Met de deelnemers wordt benoemd wat dit betekent voor de onderlinge verhoudingen en het gedrag
  • Als team wordt benoemd wat het gewenste gedrag is en tevens wordt benoemd hoe dit wordt verankerd en wordt gehandhaafd
  • Daarna wordt de vertaling gemaakt naar de deelnemers en deze benoemen voor zichzelf wat dit betekent voor het eigen gedrag, kijkend ook naar de eigen drijfveren
  • Periodiek evalueren en bijsturen op teamgedrag en individueel gedrag