Het Onderwijs Seminar werd zeer gewaardeerd!

Donderdag 26 september organiseerde Management Drives Onderwijs voor de 3e keer op rij het jaarlijkse Onderwijs Seminar. Met méér dan 140 gewaardeerde relaties was het de grootste opkomst tot nu toe. Wij willen iedereen van harte bedanken voor hun aanwezigheid en voor de waarderende, leuke en opbouwende feedback die wij gekregen hebben. Uit de vele positieve reacties blijkt dat wij ruimschoots hebben voldaan aan de verwachtingen Het was een inspirerende en zinvolle belevenis!

AFBEELDING SEMINAR

Nadat Astrid Oostrom als directeur Onderwijs alle onderwijsrelaties uit het gehele land had verwelkomd, introduceerde zij het thema “Waarderend leiderschap in het onderwijs”. Gepassioneerd vertelde zij hoe zij dagelijks met Management Drives bestuurders, schoolleiders en teams inspireert om uit te gaan van de kracht van mensen. “Alles wat je aandacht geeft, groeit.” is het motto waarmee zij waarderend kijken naar individuen en teams dagelijks toepast. Vanuit deze ervaring wilde zij de deelnemers van het seminar kennis laten maken met de kracht van Appreciative Inquiry, (waarderend onderzoeken).

klein-0794Van ‘lijden naar leiden’

De eerste spreker was meteen één van de hoogtepunten van het seminar. Met zijn indrukwekkende  verhaal over zijn onterechte gevangenisstraf in een Marokkaanse gevangenis, vertelt de van oorsprong Brabantse Joseph Oubelkas, op onnavolgbare wijze hoe hij in erbarmelijke omstandigheden, zijn lot in eigen handen nam. Hij realiseerde zich: dat hij aan de situatie niets kon veranderen, maar wel aan hoe je er zelf mee omgaat en wat je ermee doet. Vanuit deze acceptatie waardeerde hij wat hij werkelijk had: hoewel hij gevangen zat, zou zijn geest altijd vrij zijn. Hij zag, creëerde en benutte alle kansen en mogelijkheden om binnen de gevangenismuren het beste uit zichzelf en de situatie te halen. De grote inspirator daarbij was zijn moeder, die hem in de 4,5 jaar van zijn gevangenisstraf gesteund heeft met een nimmer aflatende stroom van brieven. Door haar ervoer hij dat hij sterker was dan hij dacht. Haar waardevolle en liefdevolle teksten heeft hij verzameld in zijn boek ‘400 brieven van mijn moeder’.

Waarderend Onderzoeken ‘de wortel van alles dat groeit’

klein-0913De tweede spreker was prof. dr. Rijsman, hoogleraar aan de universiteit van Tilburg, expert op het gebied van Waarderend Onderzoeken. Op treffende wijze vertelde hij hoe het ontwikkelen van potentieel bij een ieder begint bij het waarderend kijken van goede ouders naar hun kind. “Je bent een grote jongen!” is feitelijk een leugen, maar wel een verwachting die waarheid wordt. Goede ouders dichten hun kinderen positieve kwaliteiten toe en helpen hen om waar te maken wat ze wordt toegeschreven. Hij maakt daarmee evident dat in leiderschap deze waarderende blik veel logischer zou zijn dan de kille oordelende blik van exacte metingen en de klassieke expertbenadering. Sterker nog, waardering is een noodzaak voor ontwikkeling en groei. Om te leren hebben mensen vertrouwen nodig door bevestigd te worden in hun zelfbeeld. Een waarderend leider zegt: “Je mag je zelf zijn. En je kan jezelf versterken met nieuw gedrag”.

klein-0697Workshops

Na de plenaire lezingen en de pauze gingen de deelnemers in groepen uiteen om deel te nemen aan de interactieve workshops. In de eerste workshop ‘Appreciative Inquiry, toepassingen in het onderwijs’ vertelden Aart Brezet en Astrid Oostrom wat Waarderend Onderzoeken concreet inhoudt. Het onderzoek draait daarbij altijd om een positief thema: waar wil je meer van? Klachten die deelnemers op school horen, werden daarom omgezet in een achterliggende wens:bv “het beste uit de kinderen halen.” Vervolgens ging men kort met elkaar in gesprek en ervoeren de deelnemers al de kracht van het waarderend interview. De mogelijkheden van concrete toepassing werden toegelicht, zoals functioneringsgesprekken, teamontwikkeling, besluitvormingsprocessen, revitalisering zwakke school en ouderrelaties. Waarderend onderzoeken kun je blijven doen, ook in de ontwikkeling van goed naar geweldig. Aart en Astrid sloten af met de open vraag: “En hoe ziet waarderend onderwijs eruit?”

Download hier achtergrond informatie over Appreciative Inquiry.

Bij de tweede workshop ‘Gedreven managen met effect’ benaderde Richard Berenschot en Herma Roelink waarderend leiderschap, vanuit de visie dat een effectieve leider de drijfveren van mensen kent en hen motiveert vanuit hun kracht. Daarvoor moet je soms gedrag waarderen waar je vanuit jezelf een hekel hebt. Daarvoor is het essentieel dat de leider ook zijn eigen drijfveren kent, omdat de kracht van het jezelf managen essentieel is als je de brug wilt slaan en de verbinding wilt maken naar de ander.

Bij de derde workshop ‘Teamperformance in sport en onderwijs’ legde oud-hockey international Bart Looije de link tussen prestaties in de topsport en hoe drijfveren kunnen bijdragen aan optimale teamprestaties in zowel sport als in het onderwijs. De workshop eindigde met een oefening, waarin de samenwerking tussen de verschillende drijfveren van de deelnemers geïllustreerd werd aan de hand van een spel waarbij gekleurde ballen zo snel mogelijk verplaatst moesten worden. De dynamiek (en chaos!) illustreerde de leidende drijfveren van de teams en maakte duidelijk hoe je uit kunt gaan van elkaars sterktes om uiteindelijk tot het beste resultaat te komen.

klein-1224Na de workshops kwamen de deelnemers plenair samen voor een sprankelende afsluiting van de sneldichteres Dominique Engers, die op treffende wijze de middag samenvatte en de hoogtepunten op komische wijze verwoordde. Hilariteit alom!

Downloads

Alle bezoekers van het seminar kregen na afloop een goody bag met o.a. een persoonlijk gesigneerd boek ‘400  brieven van mijn moeder’ van Joseph Oubelkas cadeau. Wij kijken terug en genieten na van een geslaagd onderwijsseminar en hopen volgend jaar weer veel belangstellenden op ons seminar te mogen ontvangen!