MD Feedback

MD Feedback voorbeeld spiegel

De Feedback biedt u inzicht in de wijze waarop uzelf naar een aantal aspecten van uzelf kijkt, en hoe anderen dat ervaren.

Management Drives heeft een instrument dat heel inzichtelijk feedback geeft op gedrag. De Feedback vragenlijst meet gedrag en laat daarmee zien WAT en HOE u iets doet. Gewenst gedrag kan worden ontwikkeld, mits het aansluit op uw drijfveren. De Management Drives vragenlijst laat zien hoe u gedreven bent. Beide vragenlijsten maken gebruik van dezelfde “kleuren” en dus dezelfde taal. Dat maakt de combinatie van beide testen krachtig en dit geeft een heel compleet beeld van de persoon.

“Je drijfveren zijn in bepaalde omstandigheden een gegeven. Gedrag kun je ontwikkelen, op basis van feedback”

Zowel feedback geven als feedback ontvangen is iets dat je kan leren, waarbij de ondersteuning door een sterk instrument een belangrijk hulpmiddel is. Goede feedback is nodig om te groeien. Groeien in uw persoonlijke ontwikkeling, groeien als team en ook als organisatie. Om steeds in te kunnen spelen op wisselende omstandigheden en nieuwe klantwensen.

De MD Feedback is een spiegel die u inzicht biedt in de wijze waarop uzelf naar een aantal aspecten van uzelf kijkt, en hoe anderen dat ervaren. De kracht van een goede feedback is gelegen in:

  • helderheid; geen ingewikkelde psychologie
  • transparantie; wie vindt nu wat
  • acceptatie van verschillen
  • respectvol omgaan met elkaars veranderwensen
  • praktisch; wat is nu mijn volgende stap 

Na het invullen van de feedback ontvangt u het resultaat, door ons een ‘spiegel’ genoemd: drie prints met een aantal schema’s die op deze pagina kort worden beschreven. Bij uw resultaat ontvangt u ook een uitvoerige brochure, waarin de spiegel uitgebreid wordt toegelicht.

MD Feedback gedragspatroon

Deze grootste grafiek toont uw gedrag door uzelf beoordeeld en de wijze waarop
de respondenten dat beoordelen. Het gedragspatroon bestaat uit vier kwadranten,
elk beoordeelt uw gedrag: in balans, negatief, overdreven en niet aanwezig. In elk
kwadrant kunnen alle zes de kleuren vertegenwoordigd zijn.

De kleuren staan in een vaste volgorde. De felgekleurde staafjes geven uw eigen
beoordeling weer, de lijnen met daarbinnen het lichter gekleurde gebied betreffen
de (gemiddelde) beoordelingen van uw respondenten.

De uitslagen kunnen alle binnen de grafiek vallen, maar zeer uitgesproken
uitslagen schieten erbuiten. In bovenstaand voorbeeld ziet u dat gebeuren voor
Oranje (balans) en Blauw (niet aanwezig).

Behouden

Welke eigenschap ervaart u zelf als zo belangrijk en kenmerkend voor u, dat u die wilt behouden? Hoe anderen dat zien kan een bevestiging zijn, of
juist licht werpen op andere kwaliteiten die zij
graag bij u zouden willen behouden.

MD Feedback behouden

Ontwikkelen

Op welke eigenschap wilt u zichzelf ontwikkelen? Dit kan zijn vanwege het feit dat die past bij uw ambitie, uw taak of dat u zich ergert aan een eigenschap.

 MD Feedback ontwikkelen

Loslaten

Welke eigenschap ervaart u zelf als belemmerend of vervelend en wilt u eigenlijk niet meer vertonen? Ook geven de respondenten een inschatting van de eigenschappen die zij liever niet meer bij u zouden willen zien.

 MD Feedback loslaten

 

MD Feedback taak

Taak

Sommige taken lijken vrij goed in één kleur te vatten. Van een chirurg wordt
verwacht dat hij zijn taak ordelijk verricht, gericht is op details en alles netjes
afmaakt. Blauw gedrag is daarbij onontbeerlijk. Als hij daarnaast wat minder
sociaal overkomt, is hem of haar dat wellicht wel vergeven. Of ziet u liever een
aardige chirurg die wat minder aandacht heeft voor hygiëne? You can’t always
have it both ways…

In de grafiek TAAK staat getekend welke invulling u zelf geeft aan uw taak en
hoe uw respondenten dat doen. Het geeft daarmee de verwachtingen weer en
verklaart een deel van de inkleuring van de respondenten van uw gedrag.

De invulling die u geeft aan de taak bepaalt in grote mate uw perceptie over het
gedrag van de betreffende persoon. Het is dus wel zaak om de taak te typeren.