Hoe lees ik een Management Drives groepsprofiel

GroepsprofielNa het invullen van de Management Drives vragenlijst met uw team of organisatie ontvangt u een groepsprofiel met vier grafieken.

In de elementen wordt gebruikgemaakt van de zes kleuren, die verwijzen naar de zes drijfveren die met de Management Drives vragenlijst gemeten worden.

In onderstaande tabs worden de verschillende grafieken van het Management Drives groepsprofiel kort beschreven. Bij uw resultaat ontvangt u een profielboek, waarin het groepsprofiel uitgebreid wordt toegelicht vanaf pagina 64.

Groepslogica

De groepslogica geeft de voorkeursstijl van het team weer. We zien hier een team dat in potentie zeer resultaatgericht is. Oranje is het meest dominant aanwezig. Doelen worden verbonden aan afspraken, plannen (blauw) en doordenking (geel). Pas in latere instantie is er oog voor communicatie en inspraak van anderen (groen), de tradities van de organisatie (paars) of daadkracht en besluitvorming (rood). Het uitgesproken oranje schept ook gevaar voor overdrijving. Als er geen heldere strategie en gedeelde doelen zijn zullen de teamleden vooral zelf kansen zoeken en regeert de waan van de dag zonder focus.

Diversiteit

De diversiteit toont de verschillen in het team. Dit team kenmerkt zich door een vrij geringe diversiteit. Dit wordt weergegeven door de drie cirkels. Eén persoon is het meest aanvullend en staat daarom aan de buitenkant. Zijn eerste drijfveer is paars, vandaar dat hij in het paarse vlak staat en de buitenring van zijn stip ook paars is. Zijn tweede dominante kleur is blauw, vandaar dat de binnenkant van zijn stip blauw is. Degene met de groene stip kan een toegevoegde waarde hebben op groen. Dit is namelijk zijn eerste drijfveer en die is onderbelicht in de groepslogica.

All plus

De All plus toont wanneer teamflow kan ontstaan. Dit team ontleent zijn energie vooral aan het bereiken van resultaten en het daarvoor beloond worden (oranje). Ook nieuwe inzichten en briljante vernieuwingen geven veel energie (geel). Een kleiner deel van de energie komt van het gevoel van betrokkenheid (groen) en geborgenheid (paars). Slechts weinig energie komt van het zaken tot op details afmaken (blauw) en duidelijk direct zijn (rood). Teamflow ontstaat als de successen en inzichten teamprestaties zijn. Het gevaar is dat elk individu gelijkhebberig voor zijn eigen successen gaat (oranjegeel).

All minus

De All minus toont het collectieve energieverlies. Dit team verliest veel energie op het gevoel dat er macht wordt misbruikt, onnodige confrontaties zijn en keuzes gemaakt MOETEN worden (rood). Ook wordt er veel energie verloren op soft gedoe en steeds maar moeten overleggen (groen). Voor deze groep kan groen al snel voelen als ‘je moeten verantwoorden, betuttelend en niet serieus genomen worden’ en rood als ‘autoritair, vrijheidsbelemmerend’. Blauw kost energie, terwijl dat toch een belangrijke drijfveer in de groepslogica is. Wil eenieder zijn eigen regels?