Management Drives

Door elkaars krachten te kennen, kun je samen groeien

De Management Drives software meet en maakt inzichtelijk wat een team of een persoon motiveert. De software van Management Drives biedt daarmee een gemeenschappelijke taal om gedrag bespreekbaar te maken en gebruik te maken van de kracht van het team en ieder individu.
Management Drives gebruikt een taal met zes kleuren, uniek weergegeven in een matrix. Iedere kleur staat voor een stijl van leiderschap of organisatiecultuur.

De kleuren

Dit is wat drijfveren zeggen over een

 • Wil analyseren, begrijpen, doorgronden
 • Stelt mensen en sociale verbanden voorop
 • Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Wil zekerheid en duidelijkheid creëren
 • Staat voor durf, tempo en kracht
 • Stelt zich dienstbaar op en creëert binding en veiligheid
 • Gemeenschappelijke Visie
 • Samenwerken
 • Gemeenschappelijk doel
 • Heldere afspraken
 • Focus
 • Verbondenheid
 • Visie
 • Mens
 • Strategie
 • Structuur
 • Focus
 • Missie

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Management Drives theorie

Drijfveren zijn motivatoren die voorspellen hoe een team of persoon zijn kennis, vaardigheden en competenties inzet. De theorie van Management Drives is gestoeld op de studies van Clare W. Graves (1914 – 1986) en is al in een vroeg stadium geautomatiseerd. Graves baseerde zich op Jung en Maslow. Onze zes kleuren hebben elk een betekenis op organisatie- en teamniveau en op iemands persoonlijk leiderschap.

Management Drives is uniek, omdat het een verbinding legt tussen:

 • Organisatieontwikkeling en cultuur
 • Teamontwikkeling
 • Individueel Leiderschap
Zes Leiderschapsstijlen
leiderschapsstijl

Visionair

Zaken breed beschouwen
Sterk toekomstgericht
Wil vrijheid in denken en doen
Inhoud moet kloppen

+ Creatief
+ Inspirerend
+ Ruimte gevend

- Theoretisch
- Geeft geen helderheid
- Niet bezig met de praktijk

Leiderschapsstijl

PEOPLE MANAGER

Social ingesteld
Mensen zijn gelijkwaardig
Sensitief voor gevoelens
Zoekt samenwerking

+ Empathisch
+ Creëert onderlinge band
+ Oog voor de zwakkeren

- Volgt de traagste
- Rondpraten met de groep
- Neemt geen besluiten

Leiderschapsstijl

Ondernemer

Competitief ingesteld
Gericht op doelen en succes
'Willen is kunnen'
Wil serieus genomen worden

+ Ziet steeds nieuwe kansen
+ Gedreven
+ Ambitieus

- Waan van de dag
- Moeite met kritiek ontvangen
- Let niet op de zwakkeren

Leiderschapsstijl

Bestuurder

Gehecht aan regels en discipline
Maakt het werk echt af
Gehecht aan rechtvaardigheid
Wil waardering voor de inzet

+ Gedetailleerde dossierkennis
+ Degelijk
+ Stabiel

- Te gericht op details
- Kan star overkomen
- Kan formeel acteren

Leiderschapsstijl

Autoriteit

Daadkrachtig en ongeduldig
Hier en nu, beslist direct
Respect voor kracht
Trouw aan de echte maten

+ Vastberaden
+ Besluitvaardig
+ Communiceert direct

- Onvoorspelbaar
- Dwingend
- Vervreemd mensen

Leiderschapsstijl

Nestor

Kent bescheidenheid
Oog voor tradities en rituelen
Ongeschreven regels
Bereid zich op te offeren

+ Creëert groot commitment
+ Gevoel van trots
+ 'Erbij horen'

- Weinig zelfkritisch
- Gesloten voor buitenaf
- Group think

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Individueel profiel

Een individueel profiel is de uitkomst van de survey-software, uitgebeeld in vier herkenbare ‘graphics’: Logica, Verwerping, Energiebalans en Mindset.

 • Logica is de volgorde waarin iemand wordt gemotiveerd.
 • Verwerping geeft weer waaraan iemand zich stoort.
 • De Energiebalans laat zien waar een persoon energie van krijgt of waar deze persoon juist energie op verliest.
 • Mindset is welk mogelijk gedrag iemand onder druk laat zien.
Individueel profiel

Geeft helder weer wat iemand drijft

De basis is het individuele profiel.
Deze geeft weer wat iemand drijft en hoe deze persoon zijn kennis en competenties inzet. Uitgebeeld in 4 herkenbare 'graphics'.

individueel Profiel NL Management Drives

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Ontdekken wat jouw drijfveren zijn?

Kom naar de MD Experience en ervaar op interactieve wijze Management Drives. Laat je inspireren door herkenbare voorbeelden uit de praktijk.

md experience

Teamprofiel

Organisaties bestaan, omdat er mensen samenwerken. De vraag is alleen hoe mensen optimaal samenwerken. Hoe zorg je ervoor dat mensen optimaal gemotiveerd zijn, elkaar versterken en elkaars taal spreken? Inzicht in elkaars individuele profiel is een eerste stap. Een teamprofiel geeft inzicht in de drijfveren van een team.

Een teamprofiel is een optelsom van meerdere individuele profielen. Hierdoor wordt duidelijk wat de krachten en valkuilen van dit team zijn, wat dit team motiveert en demotiveert. Met dit inzicht is het mogelijk om de teamperformance te verbeteren en de energie in een team te vergroten.

 • Groepslogica geeft aan wat dit team motiveert, wat de krachten en de valkuilen zijn.
 • Diversiteit laat zien hoe verschillend de leden van het team zijn.
 • All plus is wat het team energie geeft en waarmee het gemotiveerd kan worden.
 • All minus is wat het team energie kost.
Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

De basis is inzicht hebben in ieder teamlid. Zodra een team beseft dat ieder teamlid anders denkt en doet, kan het team zich ontwikkelen. En de performance verbeteren
Het teamprofiel geeft weer wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Teamprofiel management drives NL

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Organisatieontwikkeling

Management Drives is onderscheidend door de toepassingen op organisatieniveau. Drijfveren bepalen het handelen van mensen. Drijfveren geven daarmee ook aan welke onderdelen in de organisatieontwikkeling van nature meer of minder aandacht krijgen. Iedere kleur staat voor een stap in de ontwikkeling van je organisatie. Alle stappen in de organisatieontwikkeling zijn belangrijk. De fase waarin een organisatie zich bevindt en de context, bepaalt waar meer of minder aandacht aan moet worden gegeven.
Het individuele en teamprofiel bepaalt echter waar de natuurlijke aandacht naar uitgaat. Dit inzicht betekent dat bewust aandacht kan worden gegeven aan iedere stap in de organisatieontwikkeling, vanuit het belang van de organisatie.

 • Stap 1, Paars Geel:
  Missie en visie heeft betrekking op wie zijn wij en waar gaan we naar toe. Identiteit, kernwaarden en trots zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de paarse drijfveer. Visie, lange termijn ontwikkelingen, de omgeving en het bredere perspectief horen nadrukkelijk bij geel.
 • Stap 2, Oranje Rood:
  Strategie en focus, vertaalt missie en visie in concrete strategie en te behalen doelen. Hierbij moet worden benoemd wat de risico’s zijn en wat we wel en wat we niet gaan doen. Keuzes maken, focus aanbrengen.
 • Stap 3, Blauw Groen:
  Organiseer en communiceer, betreft de vastlegging van de wijze waarop we de geformuleerde doelen gaan behalen, welke afspraken we daarvoor maken en hoe we zorgen dat de mensen aangesloten zijn en blijven.

Belangrijke onderdelen in stap 3 zijn ook het borgen van de koers, strategie en afspraken. Daarbij gaat om het leggen van de verbinding tussen het individu, het team en de organisatie.

missie-visie-strategie matrix

De Matrix

Management Drives is uniek in het gebruik van de Matrix. De Matrix met de zes drijfveren is een unieke weergave die alleen door Management Drives mag worden gebruikt. De Matrix maakt het heel eenvoudig om drijfveren, gedragingen, culturen en ontwikkelingen weer te geven en met elkaar te verbinden. De kleuren en de toepassingen zijn voor de gebruikers van Management Drives eenvoudig te onthouden. Dat maakt het gebruik van Management Drives effectief en efficiënt.

Matrix MD NL Kleuren

Wat wil jij ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s. Wat wil jij?