Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren

juiste_versie_

Steeds meer organisaties lijken moeite te hebben in beweging te komen. De ‘drive’ ontbreekt. De spirit is weg. Er wordt gewerkt maar met steeds minder bezieling.

De medewerkers kennen de doelstellingen maar deze worden niet eigen gemaakt. De bestaande methodes om hier verandering in te brengen leiden niet meer tot het gewenste resultaat. Er is wel beweging maar weinig richting. Sensitieve leiders voelen dit en zijn op zoek naar nieuwe manieren om de mensen te bereiken.

Harde en zachte factoren

In de filosofie van Management Drives is het domein van leiderschap hard en zacht tegelijkertijd. Studies laten zien dat 80% van het succes van teams en organisaties wordt bepaald door ‘zachte’ factoren. Management Drives maakt deze factoren meetbaar. De moderne management literatuur spreekt al langere tijd van zogenaamde emotionele intelligentie en de noodzaak daarvan. Echter zonder dat dit concreet wordt gemaakt. De methodiek van Management Drives maakt dieperliggende factoren van ieders gedrag op een unieke wijze zichtbaar. De resultaten worden op dusdanige wijze gepresenteerd dat men erop kan sturen. Op ogenschijnlijk eenvoudige wijze herkennen mensen onderlinge verschillen en hebben ze handvatten om verschillen te overbruggen. Uiteindelijk spreekt de gehele organisatie een heldere nieuwe taal waarin men elkaar aanspreekt op zaken die voorheen niet of slechts moeilijk besproken konden worden.

Het nieuwe leiderschap

Veranderingen vinden in onze visie alleen blijvend plaats als ze vanuit de kracht van mensen plaatsvinden. De binnenkant die we in eerste instantie niet zien bepaalt immers wel het uiteindelijke gedrag. Door mensen inzicht te geven in hun eigen en andermans drijfveren en gedrag zijn we in staat mensen in hun kracht te zetten. De inzichten die wij verstrekken staan veelal aan de basis van groei in persoonlijke effectiviteit en performance verbetering van teams en organisaties. Het gaat hier over het nieuwe leiderschap. Het vanuit de kracht van mensen leiden van een organisatie. Management Drives laat u zien waardoor mensen gedreven zijn en waar zij hun energie vandaan halen. Laat mensen die zaken doen waar zij energie vandaan halen, dat is goed voor henzelf en voor de organisatie.

Management Drives, mastering leadership

MD Leiderschap - Management Drives hoofdkantoor Management Drives hoofdkantoor, Herenlaan 2, 3701 AT te Zeist, Nederland