Alle opleidingen

Missie, Visie en Strategie

Management Drives benut de kracht en energie van de mensen om effectief en efficiënt samen te werken en daarmee de performance te verbeteren. Een programma Missie, Visie en Strategie bundelt de krachten om in een korte tijd te komen tot een concreet, gedragen en realistisch plan voor de toekomst.

Management Drives en de matrix lenen zich uitstekend om het proces van vorming van missie, visie en strategie te begeleiden. Een programma Missie, Visie en Strategie is een vervolg op een basis sessie Management Drives. Na een basis sessie is het mogelijk om als team vervolgstappen te zetten op het gebied van missie, visie en strategie. De uitkomsten van de basis sessie Management Drives, met aandachtspunten en valkuilen van individu en team dienen daarbij als kader.

Gedurende dit programma wordt door de begeleidende consultant, maar ook door de deelnemers zelf gecoacht en feedback gegeven op basis van inzicht in drijfveren. Het samenwerken als team wordt daarmee in dit vervolgprogramma in de praktijk gebracht en verbeterd.

Het team doorloopt in het programma een powerpoint presentatie met daarin de voor het team relevante vragen. De verschillende onderdelen in de matrix vormen de kapstok van het programma.

missie visie en strategie

Aan het einde van de sessie is, in een gezamenlijk groepsproces, de onderlinge binding gekoppeld aan een lange termijn perspectief en is dit vertaald in doelen, afspraken en acties.  Management Drives is uniek in het leggen van de relatie tussen individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling. De matrix is bij uitstek het model waarin deze drie invalshoeken in onderlinge samenhang worden weergegeven.

In ieder onderdeel van de matrix wordt een aantal vragen gesteld die betrekking hebben op dat onderdeel van de organisatieontwikkeling.

 • Stap 1, Paars Geel:
  Missie en visie heeft betrekking op wie zijn wij en waar gaan we naar toe. Identiteit, kernwaarden en trots zijn nadrukkelijk gekoppeld aan de paarse drijfveer. Visie, lange termijn ontwikkelingen, de omgeving en het bredere perspectief horen nadrukkelijk bij geel.
 • Stap 2, Oranje Rood:
  Strategie en focus, vertaalt missie en visie in concrete strategie en te behalen doelen. Hierbij moet worden benoemd wat de risico’s zijn en wat we wel en wat we niet gaan doen. Keuzes maken, focus aanbrengen.
 • Stap 3, Blauw Groen:
  Organiseer en communiceer, betreft de vastlegging van de wijze waarop we de geformuleerde doelen gaan behalen, welke afspraken we daarvoor maken en hoe we zorgen dat de mensen aangesloten zijn en blijven.

Een belangrijk onderdeel in stap 3 is ook het borgen van de koers, strategie en afspraken. Daarbij gaat het om het individu, team en organisatie. Aan het einde van het programma heeft het team door een intensieve samenwerking de koers bepaald en aangegeven op welke wijze ze de resultaten behalen. Het proces dat de deelnemers samen hebben doorlopen maakt dat het ook wordt gedragen en is verankerd.

De uitkomsten van dit programma worden door het team zelf ter plekke vastgelegd en dit is tevens het actieplan voor de uitvoering. Management Drives zorgt voor een concreet plan en ondersteunt daarna bij de implementatie van het plan en het realiseren van de doelen.

In het kort
 • (Her) vorm met Management Drives het proces van missie, visie en strategie.
 • Management Drives legt de relatie tussen individuele drijfveren, teambuilding en organisatieontwikkeling
 • Bepaal gezamenlijk de koers
Contact