Alle opleidingen

Basis sessie

Een basis sessie met Management Drives is gericht op zowel het individu als het team. Inzicht in drijfveren en gedrag, gekoppeld aan reflectie en feedback zetten wij om in verbeterpunten voor het team en die worden ook echt opgevolgd.

Wij gaan altijd uit van een basisprogramma en samen met jou kunnen wij dit altijd op maat maken.
De introductie bestaat uit een aantal oefeningen waarbij snel en luchtig enkele vragen aan de mensen worden gesteld, met het verzoek te reageren. De antwoorden op de vragen in het vervolg van de sessie aan de orde.
De theorie wordt altijd kort en bondig behandeld. Zo snel als mogelijk zal worden overgestapt naar de individuele profielen, want het begrip en het beeld ontstaat sneller als mensen profielen zien en daarbij ook mensen kunnen plaatsen.

Op basis van de theorie lichten we de individuele profielen toe. Wij vragen of mensen het eigen profiel herkennen en of ze het profiel van de collega herkennen. Het toelichten van de profielen, het herkennen en erkennen en reageren op elkaar is een groepsproces dat, vanuit onze ervaring, heel open gebeurt en de onderlinge binding enorm versterkt.
Vervolgens maken we op basis van de individuele profielen de vertaalslag naar het groepsprofiel. Daarbij plaatsen we het individu en het team altijd in de context waarin het opereert.

basis sessie Management Drives

In de inleidende oefeningen aan het begin hebben de deelnemers zelf aangegeven hoe de cultuur van het team kan worden getypeerd door de eigen bril en de bril van de omgeving. Met de opgedane kennis en inzichten bepalen de deelnemers zelf wat deze inzichten betekenen voor het team functioneren, individuele functioneren en de verbeteringen die kunnen worden aangebracht. Het team benoemt zelf de gewenste beweging in functioneren, gedrag en cultuur.

Een basis sessie met Management Drives zorgt voor bewustwording en benoemt de gewenste beweging van het team en de leden van het team. Dit gebeurt altijd concreet, direct, praktisch en vanuit de positieve motivatie van de deelnemers.

In het kort
  • Introductie en teamscan
  • Management Drives theorie
  • Individuele profielen, hoe is iemand gedreven?
  • Groepsprofiel, hoe is een groep als team gedreven?
  • Wat betekent dat voor ons en mijn functioneren?
Contact