Zorg

Wat is belangrijker binnen een zelfsturend team in de zorg? Kunnen of willen?

Wat we doen voor de zorg

Bij het ontwerpen van het ideale zelfsturende team moet worden gekeken naar diversiteit in competenties en functieniveaus. Of collega’s gedreven zijn (met elkaar) te werken in een zelfsturend team komt in de praktijk weinig tot niet aan de orde. Wij geven echter inzicht of de teams die geformeerd worden energie krijgen van het werken als een zelfsturend team.

Management Drives
De kleuren

Dit is wat drijfveren zeggen over een

 • Wil analyseren, begrijpen, doorgronden
 • Stelt mensen en sociale verbanden voorop
 • Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Wil zekerheid en duidelijkheid creëren
 • Staat voor durf, tempo en kracht
 • Stelt zich dienstbaar op en creëert binding en veiligheid
 • Gemeenschappelijke Visie
 • Samenwerken
 • Gemeenschappelijk doel
 • Heldere afspraken
 • Focus
 • Verbondenheid
 • Visie
 • Mens
 • Strategie
 • Structuur
 • Focus
 • Missie
Individueel profiel

Geeft helder weer wat iemand drijft

De basis is het individuele profiel.
Deze geeft weer wat iemand drijft en hoe deze persoon zijn kennis en competenties inzet. Uitgebeeld in 4 herkenbare 'graphics'.

individueel Profiel NL Management Drives
Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

De basis is inzicht hebben in ieder teamlid. Zodra een team beseft dat ieder teamlid anders denkt en doet, kan het team zich ontwikkelen. En de performance verbeteren
Het teamprofiel geeft weer wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Teamprofiel management drives NL

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Transformeren is stevige opgave
Een productiegerichte organisatie transformeren naar een klantgestuurde organisatie is een stevige opgave. Cliënten willen zorg op maat. En Nederland wil betaalbare zorg.

Werken met zelfsturende teams wordt door steeds meer organisaties gezien als een goedkopere, succesvollere manier om met medewerkers de cliënt meer in zijn kracht te zetten. Goedkoper, efficiënter, flexibeler.
Werken met zelfsturende teams vraagt echter een geheel andere mindset van iedereen binnen de organisatie. Voor de bestuurder betekent dit de overgang van management naar leiderschap. Dat vraagt om een andere manier om de omgeving te motiveren. Loslaten, inspireren en koersvast zijn. Hier kan Management Drives een ondersteunende rol vervullen.

“Goede leiders motiveren mensen op hun dominante drijfveren”

Werken met zelfsturende teams vraagt om:

 • Vakmanschap
 • `organiserend vermogen
 • samenwerkend vermogen
 • inleveringsbereidheid
 • creativiteit
 • ondernemerschap
 • feedback geven en ontvangen
 • besluiten (samen) nemen
 • conflicthantering

In de praktijk wordt bij het ontwerpen van het ideale team veelal gesproken over competenties en functieniveau. Maar of iemand gedreven is in een zelfsturend team te werken en of men er energie van krijgt, verdient meer aandacht. Hier kan Management Drives een ondersteunende rol vervullen.

Ook bij de toebedeling van de rollen – zoals teamspeler, planner, regisseur, ontwerper, ondernemer en kwaliteitsbewaker – is de gedrevenheid van collega voor een specifieke rol van groot belang om die rol voor langere tijd goed te kunnen invullen. Ook hier kan Management Drives een ondersteunende rol vervullen.

Wat wil jij ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s. Wat wil jij?