Sport

Hoe beleving van motivatie in de sport leidt tot betere prestaties in je werk.

Wat we doen met Sport

Management Drives biedt een toepassing aan die een stap verder gaat in het ontwikkelen van prestaties, namelijk het beleven van motivatiefactoren in een MD sportclinic. Met MD laten wij je voelen en beleven hoe motivatiefactoren allesbepalend zijn om succesvol te zijn. De gemeenschappelijk belevenis tijdens een sportclinic zorgt voor een verankering in de werkomgeving. Sport wordt actief in het bedrijfsleven ingezet.

Management Drives
De kleuren

Dit is wat drijfveren zeggen over een

 • Wil analyseren, begrijpen, doorgronden
 • Stelt mensen en sociale verbanden voorop
 • Wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
 • Wil zekerheid en duidelijkheid creëren
 • Staat voor durf, tempo en kracht
 • Stelt zich dienstbaar op en creëert binding en veiligheid
 • Gemeenschappelijke Visie
 • Samenwerken
 • Gemeenschappelijk doel
 • Heldere afspraken
 • Focus
 • Verbondenheid
 • Visie
 • Mens
 • Strategie
 • Structuur
 • Focus
 • Missie
Individueel profiel

Geeft helder weer wat iemand drijft

De basis is het individuele profiel.
Deze geeft weer wat iemand drijft en hoe deze persoon zijn kennis en competenties inzet. Uitgebeeld in 4 herkenbare 'graphics'.

individueel Profiel NL Management Drives
Teamprofiel

Zie elkaars verschillen als kracht

De basis is inzicht hebben in ieder teamlid. Zodra een team beseft dat ieder teamlid anders denkt en doet, kan het team zich ontwikkelen. En de performance verbeteren
Het teamprofiel geeft weer wat een team drijft en hoe dit team zijn kennis en competenties inzet.

Teamprofiel management drives NL

We meten deze drijfveren op basis van een vragenlijst, die je in 20 minuten kunt invullen. Doe hier een voorproefje:

Wij laten mensen en teams de dynamiek van de eigen werkomgeving ervaren tijdens een MD sportclinic. Jouw team wordt in korte tijd geconfronteerd met de drijfveren en het gedrag van elkaar. Sport gaat over samenwerken, uitdagingen aangaan, elkaar motiveren, opoffering, frustaties verwerken en successen vieren. Sport is net als een werkomgeving. Sport roept emoties op, verbindt, geeft energie en is een motor voor het verbeteren van de performance

Persoonlijk leiderschap en teamontwikkeling wordt verdiept en geborgd. In een MD sportclinic wordt bewust de dynamiek van de werkvloer gesimuleerd. Als team deze simulaties beleven is niet alleen een ervaring rijker, maar maakt het toepassen op de werkvloer daarna makkelijker.

Management Drives brengt de sport naar de werkvloer, maar wij ondersteunen ook de sport zelf tot het leveren van nog betere prestaties. We werken met meerdere topsport coaches en hun teams aan het realiseren van hun sportambities richting EK, WK en Olympische Spelen. Meer weten over onze sporters en ‘onze’ weg naar Tokyo 2020? Ga je mee naar Tokyo 2020?

Wat wil jij ontwikkelen?

Management Drives maakt leiderschap tastbaar en toepasbaar.
Wij passen onze kennis met succes toe op zowel tijdloze als actuele thema’s. Wat wil jij?